เรียกดูข้อมูล: บริการ

ข้อมูลทั่วไป
0

สี่ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการ “สี่ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริฯ” ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ให้บริการแก้ปัญหาโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน

ให้บริการแก้ปัญหาโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน เมื่อพบปัญหาโทรแจ้งที่ เบอร์ 042-725042 ต่อ 9010 เจ้าน้าที่โสตทัศนูปกรณ์สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข เมื่อเจ้าหน้าที่วิ…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ให้บริการยืมโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์

ให้บริการยืมโสตทัศนูปกรณ์ ขอรับเอกสารคำร้องขอยืมอุปกรณ์โสตได้ที่หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ(อ.9) ชั้น 1 ห้อง 9-107 เมื่อยื่นเอกสารคำร้องแล้วเจ้าหน้าที่โสตฯจะดำเนินการแจ้งสถานะการยืมว่าสา…

บริการ
0

บริการเครือข่ายโรมมิ่ง eduroam

บริการเครือข่ายโรมมิ่ง eduroam มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้บริการเครือข่าย  eduroam (education roaming) ซึ่งเป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพ…

บริการ
0

บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ KUCSC Webmail เป็นบริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี โดยชื่ออีเมลที่ได้รับจะเป็นชื่อเดียวกันกับบัญชีผู้ใ…

IT มก.ฉกส.
0

บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและนิสิตภายใต้เงื่อนไข การใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย (Campus License) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้บุคลากรและนิสิตสามารถใช…

บริการ
0

บริการบัญชี Microsoft Office 365

บริการชื่อบัญชีผู้ใช้ และอีเมล KU-Microsoft Office 365 ในรูปแบบบัญชี @live.ku.th สำหรับเข้าใช้บริการของ Microsoft Office 365 for Education ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Microsof…

บริการ
0

บริการเครือข่ายไร้สาย (KUWIN)

สนับสนุนการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณ หรือ Access Point ครอบคลุมพื้นที่ทั่วมหาวิทยาลัย เพื่อตอบรับนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรมก. และบุคคลทั่วไป ตรวจสอบโค…

บริการ
0

บริการบัญชี KU-Google

บริการชื่อบัญชีผู้ใช้ และอีเมล KU-Google ในรูปแบบ @ku.th สำหรับเข้าใช้บริการของ Google for Education ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Google เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือกา…