สามบูรพาจารย์

ภารกิจ

0
 • ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT (ด้านงานบริการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการ) ที่ตอบสนองความ ต้องการของทุกหน่วยงาน ภายในวิทยาเขตฯ
 • กำหนดแนวทางและวางแผนดำเนินการสำรวจและบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการ
 • การบริหารจัดการ Software License กำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในวิทยาเขตฯ
 • ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการและสำนักงาน สำรวจ วิเคราะห์ และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดของวิทยาเขตฯ
 • วางแผนในการจัดซื้อ จัดหาและปรับปรุงคุณภาพคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีอุปกรณ์ในการใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานตามความเหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับภายนอกเพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย ค้นคว้าหาความรู้ การติดต่อสื่อสารข้อมูลในทุกรูปแบบ
 • ควบคุมดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในวิทยาเขตฯ เพื่อให้บุคคลากร นิสิต และหน่วยงานต่างๆ ในวิทยาเขตฯ สามารถใช้งานระบบงาน ระบบสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้งานกับ ระบบเครือข่ายของวิทยาเขตฯ ให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด
 • ควบคุม ดูแลระบบพื้นฐานในการให้บริการทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบ DNS ระบบ LDAP การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภทสายและไร้สาย รวมถึงการให้บริการผ่านระบบโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ควบคุม ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของวิทยาเขตฯ เพื่อให้การใช้งาน เครือข่ายของวิทยาเขตฯ อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการเครื่อง Server หลักของวิทยาเขตฯ ได้แก่ Mail Server, Webmail Server, Web Server, Application Server, Database Server
 • ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องและระบบปฏิบัติการบน Servers หลักของ วิทยาเขตฯ รวมทั้งการสำรองข้อมูลของระบบ
 • จัดทำและแก้ไข Internet user account
 • ควบคุม ดูแล และให้บริการการประมวลผลแบบความเร็วสูง
 • บริการถ่ายทอดสดและประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
 • สร้าง พัฒนา และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานใน วิทยาเขตฯ
 • กำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของวิทยาเขตฯ
 • ส่งเสริมให้นำเครื่องมือด้านสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Application) และเครื่องแม่ข่ายบริการฐานข้อมูล (Database Server)
 • ประสานงานและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ระบบทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • จัดทำคู่มือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 • แสวงหาซอฟต์แวร์ได้เปล่า หรือซอฟต์แวร์รหัสเปิดมาทดแทนซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์
 • ให้คำแนะนำในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายใน
 • จัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการศึกษาที่เหมาะสมและให้การบริการอย่างครบถ้วน
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการผลิตและการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ
 • ให้บริการยืมโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์
 • ให้บริการติดตั้งและควบคุมโสตทัศนูปกรณ์
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
แชร์ :

เราใช้คุกกี้สำหรับเว็บไซต์นี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า