สามบูรพาจารย์

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการสอบออนไลน์

0

1.ให้นิสิตกรอกแบบฟอร์ม ออนไลน์ คลิ๊ก

2.รอรับอีเมลย์ยืนยัน (ไม่เกิน 3 วันทำการ)

• ในกรณีที่นิสิต ได้รับเมลยืนยัน ให้นำสำเนาบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนพร้อมแนบแบบฟอร์ม (คลิ๊ก) ยื่นที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.9 ชั้น 2 ห้อง 9-203/1

 

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน