สามบูรพาจารย์

กิจกรรม 5 ส หน่วยโสตฯ

0

กิจกรรม Green Office หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

รายละเอียดของกิจกรรม

          อุปกรณ์สำนักงาน เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้ แต่จะใช้ตามความจำเป็น ตามระยะเวลาที่แตกต่างกัน อุปกรณ์บางอย่างไม่มีการใช้งานทุกวัน หน่วยโสตฯจึงได้มีการสะสางอุปกรณ์เหลือ

แชร์ :