เรียกดูข้อมูล: การใช้งานอุปกรณ์โสตฯ

การใช้งานอุปกรณ์โสตฯ
0

กิจกรรม 5 ส หน่วยโสตฯ

กิจกรรม Green Office หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ รายละเอียดของกิจกรรม           อุปกรณ์สำนักงาน เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้ แต่จะใช้ตามความจำเป็น ตามระยะเวลาที่แตกต่างกัน อุปกรณ์บางอย่างไม่มีการใช้งานทุกวัน หน่วยโ…

การจัดการความรู้
0

องค์ความรู้หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

คู่มือการแก้ไขปัญหาโสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้น -2561 คู่มือการแก้ปัญหาโสตทัศนูปกรณ์-เบื้องต้น การเชื่อมต่อกับ-Projector คู่มือ-Visual-PS400 คู่มือ-Visual-Razr-LX75 คู่มือเครื่องเสียง-NPE-TW-250L คู่มือเครื…