สามบูรพาจารย์

รับทราบนโยบายอธิการบดีและแนวทางดำเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

0

รับทราบนโยบายอธิการบดีและแนวทางดำเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทั้งนำมาใช้ในการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน