เรียกดูข้อมูล: ประชาสัมพันธ์-กอง

IT มก.ฉกส.
0
บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการสอบออนไลน์

1.ให้นิสิตกรอกแบบฟอร์ม ออนไลน์ คลิ๊ก 2.รอรับอีเมลย์ยืนยัน (ไม่เกิน 3 วันทำการ) • ในกรณีที่นิสิต ได้รับเมลยืนยัน ให้นำสำเนาบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนพร้อมแนบแบบฟอร์ม (คลิ๊ก) ยื่นที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อ…