สามบูรพาจารย์

บริการเครือข่ายโรมมิ่ง eduroam

0

บริการเครือข่ายโรมมิ่ง eduroam

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้บริการเครือข่าย  eduroam (education roaming) ซึ่งเป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรจากสถาบันสมาชิก อำนวยความสะดวกกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในสถาบันสมาชิกให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียน ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยต้นสังกัด รายละเอียดเพิ่มเติม https://eduroam.ku.ac.th

การใช้งาน eduroam ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้บริการเครือข่าย eduroam สำหรับผู้มาเยือน (สถาบันสมาชิก) เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ eduroam ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด ในกรณีที่หน่วยงานนั้นเป็นสมาชิกของ eduroam
การใช้งาน eduroam สำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อไปเยือนสถาบันอื่น – นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ได้ในสถาบันที่เข้าร่วม ภายใต้ชื่อ eduroam ด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยฯ เช่น username@ku.ac.th

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน