สามบูรพาจารย์

บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

0

บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ KUCSC Webmail เป็นบริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี โดยชื่ออีเมลที่ได้รับจะเป็นชื่อเดียวกันกับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี และเติมท้ายด้วย @csc.ku.ac.th สามารถใช้บริการได้ที่เว็บ https://mail2.csc.ku.ac.th/

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน