เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรม/ประกาศ

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562

           ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ พี่น้องประชาชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำปี เนื่องใน…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ผอ.กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการแสดงความยินดีนายช่างชลประทานอาวุโส ชป.อยุธยา

           ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายนักรบ อ่อนอุระ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป.ลาว

                นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครให้การต้อนรับคณะ        …

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

เยี่ยมชมความก้าวหน้า มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สปป.ลาว

                นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เยี่ยมชมความก้าวหน้า มห…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

“วันชาติไทย” ณ สถานกงสุลไทย ประจำแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

                นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมงานวันชาติไทย      …

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

นิทรรศการวิชาการเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางเกษตร ประจำปี 2561

              นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ   แขกผู้…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

เปิดระบบลงทะเบียน Full Proposal แผนบูรณาการ (เป้าหมายที่ 1 -4) ปีงบประมาณ 63

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้เปิดระบบลงทะเบียน Full Proposal แผนบูรณาการ (เป้าหมายที่ 1 -4) ปีงบประมาณ 63 แล้ว โดยมีระยะเวลาลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ (18 ตุลาคม 2561) จนถึงวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 256…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การดำเนินงานวิจัยแบบบูรณาการ”

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมการบรรยาย หัวข้อ  “การดำเนินงานวิจัยแบบบูรณาการ” วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09:00 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิท…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

โครงการพัฒนานักวิจัยประจำปี 2561 (กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ)

        ดร.วุธิพงษ์ ภักดีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักวิจัยและโครงการการส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกตะวันอ…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

โครงการวันนักวิจัย ประจำปี 2561

ขอเชิญ  อาจารย์  นักวิจัย และ บุคลากร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อขอรับรางวัล ประเภทผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่มีค่า  IMPACT  FACTOR  ส…