เรียกดูข้อมูล: ไม่มีหมวดหมู่

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร                                 ร่วมกับสำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ                 ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายอ…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอร…