สามบูรพาจารย์

ฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2564

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้ มก.ฉกส.

⇒ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2564

ลำดับ หัวหน้าโครงการ สังกัด ชื่อโครงการ รายงานวิจัย บทความตีพิมพ์
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ  ทอ. ศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในระบบเกษตรอินทรีย์  
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรณสิทธิ  สิทธิบรรณกุล  ศว. การพัฒนาแผ่นนวดเท้าจากยางพาราต่อการรับความรู้สึกที่เท้าและการทรงตัวของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
3 นายวัชรพงษ์ ทะคง  สศ. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนสัตว์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำในระบบนิเวศน้ำจืด 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต

วว. การบำบัดน้ำเสียต้นทุนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและแสงอาทิตย์ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษณาวดี ทรายขาว  วว. การปรับสภาพเส้นใยกัญชงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย้อมครามธรรมชาติ 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติโชค พรหมณีวัฒน์  วว. การศึกษาผลกระทบพฤติกรรมกายภาพของอ้อยด้วยวิธีอิเล็คโตร-ออสโมซิส 
7 อาจารย์ภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณ  ศว. ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนภายในสถานศึกษา: กรณีศึกษามหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

8 อาจารย์ฐิตาวรรณ อินสะอาด  ศว. รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุภายใต้นโยบายการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9 อาจารย์ชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์  ศว. ทฤษฎีโลกาภิวัตน์: การศึกษากรอบความคิดของชาวไทยและชาวต่างชาติ 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนินท์ ตีรสวัสดิชัย  ศว. บทบาทและอิทธิพลของการเปลี่ยนถ่ายสู่ดิจิทัลในการปรับตัวทางธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อความสามารถทางการแข่งขัน: กรณีศึกษาสมาชิก YEC ในประเทศไทย 
11 อาจารย์จารย์ภูริชชญา แตปรเมศามัย  ศว. ปัจจัยความสำเร็จที่ส่งผลต่อความสามารถทางธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทผ้าทอ ในจังหวัดสกลนคร 
12 อาจารย์พีรียา ทักษานันท์  ศว. การศึกษาความสามารถในการเขียนทางธุรกิจของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและความกังวลในการเขียนภาษาอังกฤษ 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดาพร กุลแก้ว  ศว. ปัจจัยความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรมนุษย์สีเขียว 
14 อาจารย์วิศิษย์ศักดิ์ อุดมมาลา  ศว. แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยววิถีพุทธของจังหวัดสกลนคร 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ รุ่งอินทร์  ศว. ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาคาราเต้ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
16 อาจารย์อภิรดี วังคะฮาต  สศ. การพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิ ใบไม้ตับในประชาชนจังหวัดสกลนคร 

17 รองศาสตราจารย์ปาริชาติ บัวโรย  สศ. ฤทธิ์การยับยั้งและกลไกระดับโมเลกุลของสารสกัดธรรมชาติต่อเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญญาภา ศรีปัญญา  สศ. สถานการณ์ภาวะสุขภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนี คำมูลคร  สศ. การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองระดับทางเดินหายใจ (PM10) ที่ส่งผลต่อสุขภาพของบุคลากรภายในห้องสำนักงานของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติกร ภู่สุวรรณ  สศ. สำรวจความรู้ เจตคติ พฤติกรรมการดูแลตนเองและความเข้มแข็งในการมองโลกของผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดสกลนคร 

 

ฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2567

ฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2566

ฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2565

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save