สามบูรพาจารย์

ฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2567

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้ มก.ฉกส.

⇒ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2567

ลำดับ หัวหน้าโครงการ สังกัด ชื่อโครงการ รายงานวิจัย บทความตีพิมพ์
1 อาจารย์จุฑามาศ กองผาพา ทอ. การประเมินความรอบรู้ทางโภชนาการของผู้ปกครองและความสัมพันธ์กับคุณภาพอาหารของเด็กวัยเรียน
2 อาจารย์รุ่งนภา บุญภวา ทอ. การประเมินสายพันธุ์ ปริมาณสารพฤกษเคมี และกิจกรรมทางชีวภาพของขิงที่ได้จากแหล่งปลูกสำคัญในประเทศไทย
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รุจิกาญจน์ ศิริวัณธรัตน์
วว. การเอนแคปซูเลชันน้ำมันหอมระเหยจากผักแขยงด้วยวิธีคอมเพล็กซ์โคอะเซอร์เวชันเพื่อประยุกต์ใช้ในการเก็บรักษากลิ่นและคุณค่าทางอาหาร
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุภัคนรี สัตตะโส
วว. การศึกษาเกี่ยวกับผลการแปลง ARA แบบ (p,q) และการประยุกต์
5 อาจารย์อัจฉรา นามบุรี วว. การตรวจจับการพกพาอาวุธและพฤติกรรมผิดปกติในที่สาธารณะโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก
6 อาจารย์วีระชัย ธนมัยมาศ ศว. การศึกษาการรับรู้ที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ผ่านการสอนสัมพันธ์และการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมความทักษะการฟังและการพูด สำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1
7 อาจารย์ศิรประภา โคตรมุงคุณ ศว. การศึกษาคุณภาพผลงานเขียนและการตรวจการคัดลอกผลงานจากแชทบอทปัญญาประดิษฐ์
8 รองศาสตราจารย์
ปาริชาติ บัวโรย
สศ. การประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสาร aurisin A จากเห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi ในการยับยั้งเชื้อ Streptococcus suis
9 อาจารย์กุลธิดา ยะสะกะ สศ. การประเมินความเสี่ยงทางอาชีวอนามัยต่อความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการทำงานของเกษตรกรปลูกยางพาราเพื่อโปรแกรมการจัดการทางการศาสตร์ในตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
10 อาจารย์นิตติญา   นนทันหา สศ. การลดความรุนแรงของเชื้อ Streptococcus suis ด้วยพืชสมุนไพร Zingiber  ontanum ใน Caenorhabditis elegans
11 อาจารย์ภูริชชญา แตปรเมศามัย ศว. นวัตกรรมทางสังคม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างสรรค์
สีย้อมธรรมชาติ สู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จาริตา หินเธาว์ ศว. การบูรณาการความรู้ภูมิปัญญาตามแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเชิงสร้างสรรค์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ กมลรัตน์ ทอ. นวัตกรรมการเลี้ยงผำด้วยแสง LED
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย ศว. นวัตกรรมการจัดการข้อมูลบัญชีบริหารผ่านการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่ Smart Enterprise
15 รองศาสตราจารย์
ณัฐชัย โปร่งมณี
วว. การพัฒนาวิธีการเตรียมทรายมาตรฐานจากแหล่งทรายซิลิกาในประเทศไทยสำหรับการทดสอบซีเมนต์มอร์ตาร์ทดแทนการใช้ทรายนำเข้าจากต่างประเทศ
16 อาจารย์ฉัตรปวีณ์
หอมอ่อน
วว. ไดโอดอินทรีย์ผลิตด้วยสารกึ่งตัวนำแบบฟิล์มบางจากครามธรรมชาติของจังหวัดสกลนคร
17 อาจารย์สาวิณี
แสงสุริยันต์
วว. ระบบการคัดกรองกีบเท้าเจ็บ-ขาเจ็บในโคนมด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์อมร โปร่งมณี ศว. นวัตกรรมการพัฒนากระดาษผักตบชวาย้อมครามเพื่อตอบรับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว
19 อาจารย์สมชาย เบ้าทอง วว. ระบบการจัดการพลังงานในบ่อเลี้ยงปลานิล
20 อาจารย์พีรพงษ์
ฮาดทักษ์วงค์
สศ. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพต่อการสัมผัสสารตะกั่วจากการบริโภคสัตว์น้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร
21 นางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา วว. การพัฒนาต้นแบบชุดทดลองระบบไฟฟ้ากำลังเบื้องต้น
22 นายพิชัย ดวงคุณ สศ. ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของนิสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
23 นายอรัญ
ประกอบสัญท์
วว. การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเรียนการสอนบนพื้นฐานอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
24 นางสาวชวพร
โพธิ์เมือง
สศ. ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
25 นางวนันยา
มหาวงศ์วรรณ์
วว. การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารสำนักงานแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติกร ภู่สุวรรณ และนางสาวศุมาลิน สิทธิวงศ์ สศ. ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพการช่วยฟื้นคืนชีพในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยสื่อแบบผสมผสาน จังหวัดสกลนคร
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล และนางสาวอมรพรรณ บุญศรี ศว. อัตลักษณ์ของ Fandom BTS ที่ส่งผลต่อความผูกพันและความจงรักภักดีต่อศิลปิน
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล และพันตํารวจโท กฤติน กอร์ปกุลหิรัญ ศว. ความพึงพอใจของประชนชนชาวจังหวัดนครพนมที่มีต่อสถานีตำรวจภูธรเมือง นครพนม

 

ฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2566
ฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2565
ฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2564

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save