สามบูรพาจารย์

มก.ฉกส. รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 KU – KM Best Practice Awards มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562

0

           นายพรศักดิ์ แสนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ผู้แทนรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 แห่งความภาคภูมิใจ การนำเสนอผลงานในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน    KU -​ KM best Practice Awards มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 5 – 6กันยายน 2562    ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยมีนายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ นายสนธยา ผาลลาพัง หัวหน้างานบริการวิชาการ นายยุทธนา แสงสุวรรณ หัวหน้าหน่วยประยุกต์และเผยแพร่เทคโนโลยีวิจัย ผู้แทนกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ นำเสนอผลงานดังกล่าว


 

 

 


 

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน