ผู้เขียน yutthana

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

วันทหารผ่านศึก 2561 พิธีรำลึกวีรกรรมทหารกล้าผู้เสียสละ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสกลนคร

นายอนุสรณ์  กุลวงษ์ รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมงานรำลึกวีรกรรมทหารกล้าผู้เสียสละ สำนัก…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

นิทรรศการในงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ดร.วุธิพงษ์  ภักดีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นายอนุสรณ์  กุลวงษ์ รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ผู้แทนมหาวิทย…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประชุมหารือการขยายผล ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจำปาสัก

นายอนุสรณ์  กุลวงษ์ รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ผู้แทนกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับมอบหมายโดย ท่าน รศ.ด…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การประชุมทบทวน SWOT (พันธกิจวิจัยและบริการวิชาการ) กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

การประชุมทบทวน SWOT (พันธกิจวิจัยและบริการวิชาการ) กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ – การประชุมทบทวน SWOT (พันธกิจวิจัยและบริการวิชาการ) กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่า…