occlogoback

กิจกรรม “วันเกี่ยวข้าวสามัคคี ”

0

ขอเชิญร่วม กิจกรรม “วันเกี่ยวข้าวสามัคคี ”

ภายใต้โครงการ “ต้นแบบการฟื้นฟูแปลงนาข้าววิกฤตภัยน้ำท่วม 2560” วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 จัดโดย จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และเกษตรกรโครงการดาวล้อมเดือน ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 

แชร์

Powered by moviekillers.com