ผู้เขียน rujlib

กิจกรรม
0

ห้องสมุดสีเขียว

งานห้องสมุด มก.ฉกส. เมื่อปี 2560 ห้องสมุดเริ่มเข้าร่วมโครงการห้องสมุดสีเขียว อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปริมาณการใช้ไฟฟ้า งานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตฯ ห้องสมุดมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2…

กิจกรรม
0

เสวียนรักษ์โลก

เสวียนรักษ์โลก ลดขยะ สร้างปุ๋ยบำรุงต้นไม้ การทำไม้ไผ่ล้อมต้นไม้ เพื่อเอาไว้เก็บเศษใบไม้ใบหญ้าที่จะใช้ทำปุ๋ย ข้อดีของการใช้เสวียน 1 ลดการเผาเศษใบไม้ ช่วยลดโลกร้อน 2 ลดการใช้ปุ๋ยสารเคมีกับพืช 3 ประหยัดเ…