เรียกดูข้อมูล: ข่าวสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม
0

ห้องสมุดสีเขียว

งานห้องสมุด มก.ฉกส. เมื่อปี 2560 ห้องสมุดเริ่มเข้าร่วมโครงการห้องสมุดสีเขียว อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปริมาณการใช้ไฟฟ้า งานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตฯ ห้องสมุดมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2…

กิจกรรม
0

เสวียนรักษ์โลก

เสวียนรักษ์โลก ลดขยะ สร้างปุ๋ยบำรุงต้นไม้ การทำไม้ไผ่ล้อมต้นไม้ เพื่อเอาไว้เก็บเศษใบไม้ใบหญ้าที่จะใช้ทำปุ๋ย ข้อดีของการใช้เสวียน 1 ลดการเผาเศษใบไม้ ช่วยลดโลกร้อน 2 ลดการใช้ปุ๋ยสารเคมีกับพืช 3 ประหยัดเ…

กิจกรรม
0

การจัดการขยะด้วย หลัก 3R

มาตรการลดการเกิดขยะตามหลัก 3R    การลดขยะจากแหล่งกำเนิด (Reduce) โดยการใช้น้อยลง หรือลดการใช้ ใช้เท่าที่จำเป็น หลีกเลี่ยง  การใช้อย่างฟุ่มเฟือย ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก/กล่องโฟม โดยหลีกเลี่ยงการนำเข้า…

กิจกรรม
0

พลังงานหมันเวียน ทางเลือกลดภาวะโลกร้อน

เคยสงสัยกันไหมว่า…พลังงานที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ ฯลฯ มาจากไหนกัน ใช้กันมาตั้งแต่รุ่นปู่ รุ่นย่า รุ่นพ่อรุ่นแม่ จนมาถึงรุ่นเรา และจะมีใช้ไปนานถึงรุ่นลูกรุ่นหลานหรือเป…