สามบูรพาจารย์

ข่าวงานทะเบียนและประมวลผล

การสอบวัดผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (KU-EXITE) ประจำปี พ.ศ. 2565

  • การสอบวัดผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (KU-EXITE) ประจำปี พ.ศ. 2565
    สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา  <<รายละเอียด>>

 

การฝึกซ้อมย่อยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 (สำหรับบัณฑิตจบปี 2563)

ข่าวการศึกษา