เรียกดูข้อมูล: ข่าวงานทะเบียนและประมวลผล

ข่าวงานทะเบียนและประมวลผล
0

การสอบวัดผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (KU-EXITE) ประจำปี พ.ศ. 2565

การสอบวัดผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (KU-EXITE) ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา  <<รายละเอียด>>

ข่าวงานทะเบียนและประมวลผล
0

การฝึกซ้อมย่อยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 (สำหรับบัณฑิตจบปี 2563)

ลำดับและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร วันที่ 22 มีนาคม 2565 <คลิกที่นี้> กำหนดการฝึกซ้อม  มาตรการตรวจคัดกรองโควิด แผนผังการจัดงาน