สามบูรพาจารย์

การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเครือข่ายนนทรีใหม่

0
สำหรับอาจารย์และบุคลากรท่านใดที่ยังไมไ่ด้เปลี่ยนรหัสผ่าน และ user โดนล็อคไว้ สามารถเข้าไปกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้ตามลิงค์ดังกล่าวนะครับ
ขั้นตอนคือ
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://account-changepass.ku.ac.th/ 
2. Login ด้วย User และ password เป็นตัวเดิมก่อน(รหัสผ่านล่าสุดที่เปลี่ยนแปลง)
3. คลิกที่ปุ่ม ยืนยันว่า “ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ
4. กดปุ่ม Sign in
5. ระบบแสดงเงื่อนหน้าเงื่อนไขในการตั้งรหัสผ่านใหม่
6. ตั้งรหัสผ่านใหม่
7. ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง (Verify)
8. กดปุ่ม บันทึกรหัสผ่าน
9. ทดสอบการ login ได้ที่ https://login.ku.ac.th 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โทรภายใน 689009
แชร์ :