เรียกดูข้อมูล: ประกันคุณภาพ

ประกันคุณภาพ
0
บริการที่พักอาศัย (นิสิต)

มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมหอพักให้นิสิตที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางได้พักอาศัยในราคาไม่แพง  โดยอาคารหอพักนิสิตจะมีจำนวน 3 หลัง ได้แก่ อาคารหอพักชายอินทนิล (อาคาร 4…

ประกันคุณภาพ
0
บริการที่พักอาศัย (บุคลากร)

หน่วยงานของท่านจัดหาที่พักราคาไม่แพงให้กับพนักงานหรือไม่ มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมที่พักให้บุคลากรที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินได้พักอาศัยในราคาไม่แพง  โดยอาคารที่พัก…

ประกันคุณภาพ
0
การบริการอาหาร

ในปัจจุบันราคาอาหารมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ การเข้าถึงอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการและโภชนาการที่เพียงพอลดลง มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดราคาอาหารกลางในการขายอาหารให้แก่นิสิตและบุคลากรในราคาที่ไม่แพง  …