occlogoback

คณะผู้บริหารฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ติดตามการดำเนินงานฯ และบริหารจัดการพื้นที่การวิจัยฯ

0

ดร.วุธิพงษ์ ภักดีกุล รักษาการผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผอ. อนุสรณ์ กุลวงษ์ รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ลงพื้นที่หนองหารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อติดตามการดำเนินงานฯ และบริหารจัดการพื้นที่การวิจัยฯ (13:30, 10 พ.ค. 61)

แชร์

Powered by moviekillers.com