ผู้เขียน admin

ข่าวกิจกรรม
0

ให้บริการระบบการประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ให้บริการติดตั้งเชื่อมต่อระบบ/ควบคุมดูแล งานประชุมรูปแบบ Online Cisco WebEx การประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 วันที่ 15 มิย.65 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารบริหาร (…

ข่าวประกาศ
0

บริการรถโดยสารสวัสดิการ เส้นทาง มก.ฉกส.-Robinson

หน่วยบริการยานพาหนะ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ เปิดให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรและนิสิต ที่จะเดินทางเข้าในเมือง โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

บริการรถราง มก.ฉกส.

ตารางเดินรถราง มก.ฉกส. เริ่มให้บริการ 07.30 น. สำหรับรถคันที่ 1 เดินรถภายในวิทยาเขต ฯ เริ่มให้บริการ 07.30 น. สำหรับรถคันที่ 2 และ 3 ให้บริการ เวลา 07.40 น. เส้น วปรอ .366 จอดพร้อมให้บริการที่ ศาลา MB…

ข่าวกิจกรรม
0

เตรียมความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในการเปิดภาคเรียน (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2565

กองบริการกลาง เตรียมความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในการเปิดภาคเรียน (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2565 ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ การปรับแต่งสถานที่ พื้นที่สีเขียวภายในวิท…