เรียกดูข้อมูล: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ
0

บริการ KU Google ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรียน ผู้ใช้บริการบัญชี @ [ku.th](http://ku.th/) ตามที่บริษัท Google ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริการจาก G Suite for Education เป็น Google Workspace for Eduction และได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จาก…

ข่าวประกาศ
0

บริการรถโดยสารสวัสดิการ เส้นทาง มก.ฉกส.-Robinson

หน่วยบริการยานพาหนะ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ เปิดให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรและนิสิต ที่จะเดินทางเข้าในเมือง โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

บริการรถราง มก.ฉกส.

ตารางเดินรถราง มก.ฉกส. เริ่มให้บริการ 07.30 น. สำหรับรถคันที่ 1 เดินรถภายในวิทยาเขต ฯ เริ่มให้บริการ 07.30 น. สำหรับรถคันที่ 2 และ 3 ให้บริการ เวลา 07.40 น. เส้น วปรอ .366 จอดพร้อมให้บริการที่ ศาลา MB…