เรียกดูข้อมูล: ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ
0

บริการ KU Google ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรียน ผู้ใช้บริการบัญชี @ [ku.th](http://ku.th/) ตามที่บริษัท Google ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริการจาก G Suite for Education เป็น Google Workspace for Eduction และได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จาก…

ข่าวประกาศ
0

บริการรถโดยสารสวัสดิการ เส้นทาง มก.ฉกส.-Robinson

หน่วยบริการยานพาหนะ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ เปิดให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรและนิสิต ที่จะเดินทางเข้าในเมือง โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไ…