สามบูรพาจารย์

หน่วยอนามัยและสิ่งแวดล้อม

0

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วย

ควบคุมดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 24 อาคาร และพื้นที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ทำความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องสำนักงาน ห้องประชุมสัมมนา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ห้องน้ำ ภายในและภายนอกอาคาร กวาด ถูพื้น เช็ดโต๊ะ เก้าอี้ภายในสำนักงาน บริเวณโถงทางเดิน ล้างขัดพื้น ปัดเงา เก็บเศษขยะ ดูดฝุ่นทำความสะอาด จัดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย บริการทำความสะอาดตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ ภายในอาคาร
2. ดูแลเปิด–ปิดห้อง ดูแล อำนวยความสะดวก รับแอกสารและลงข้อมูลการขอใช้ห้องนอกตาราง
เรียนปกติ เปิด-ปิด ห้องประชุมตามใบจองขอใช้บริการ กรณียังมีการเรียนการสอนเกินเวลา ประสานกับ รปภ.ปิดห้องเรียนหรืออาคาร
3. บริการเสิร์ฟน้ำ อาหารว่าง อาหารกลางวัน ในงานประชุม อบรม และงานพิธีการต่าง ๆ อำนวย
ความสะดวกให้ข้อมูลห้องเรียน ห้องประชุม แก่อาจารย์และนิสิตที่มาขอใช้บริการ ลงข้อมูลการใช้ห้องเพิ่มเติมจากตารางเรียนปกติ
4. ตรวจเช็คอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้พร้อมใช้งาน กรณีอุปกรณ์มีปัญหา
ระหว่างใช้งานแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาแก้ไขทันที
5. ดูแล วัสดุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำอาคารให้พร้อมใช้งาน ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุงานบ้าน
งานครัว กรณีมีนิสิตขอใช้บริการ ดูแล ประมาณการและแจ้งหัวหน้าหน่วยจัดซื้อ วัสดุอุปโภคบริโภค เช่น กาแฟ ฯลฯ ที่ใช้บริการงานประชุมส่วนกลาง ภายในอาคาร
6. แจ้งซ่อมอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหาย และเขียนใบแจ้งซ่อม ประสานงานกับช่างเพื่อ
อำนวยความสะดวกระหว่างดำเนินการซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน แจ้งความเสียหาย/สาเหตุ หลังจากที่มีการจัดงาน/กิจกรรมเสร็จ
7. ช่วยงานประชุมพิธีการต่างๆ ดูแลห้องเรียนในวันหยุด อำนวยความสะดวกจัดเตรียมสถานที
ประชุม การเรียนการสอน และงานพิธีการของส่วนกลางต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เบิกค่าขยะขออนุมัติเบิกค่าขยะ สรุปสต๊อกวัสดุงานบ้านงานครัว และ
จัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้เพียงพอและใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
9. จัดทำเอกสารงานสารบรรณ เบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร
หน่วยงาน จัดทำเอกสารเบิกจ่ายลูกจ้างโครงการ และร่างหนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงาน
10. ควบคุมดูแลสุนัขและแมว เก็บสถิติการเพิ่มจำนวนประชากรของสนุขและแมว ประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับสุนัขและแมวเพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมวประจำปี ดูแลพักฟื้นหลังทำหมันเพื่อรอผู้ที่จะนำไปเลี้ยงต่อไป
11. ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่พ่นหมอกควัน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
12. ควบคุมดูแลการจัดเก็บขยะพื้นที่ทั้งวิทยาเขต จัดการขยะมูลฝอยภายในวิทยาเขตอย่างมีระบบ
เก็บขยะและขัดแยกขยะ จดบันทึกสถิติ การใช้รถบรรทุกขยะ ให้มีประสิทธิภาพ ดูแลรักษา และทำความสะอาดรถบรรทุกขยะ
13. ประสานงาน ตรวจสอบ การกำจัดน้ำเสีย สารเคมีจากห้องปฏิบัติการของคณะต่างๆ
14. จัดทำโครงการรณรงค์ให้นิสิตและบุคลการในการดูแลรักษาความสะอาด

บุคลากรในหน่วยงาน

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง ………………………………….
Phone: …………………….
Email:……………………….

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง ………………………………….
Phone: …………………….
Email:……………………….

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง ………………………………….
Phone: …………………….
Email:……………………….

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง ………………………………….
Phone: …………………….
Email:……………………….

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง ………………………………….
Phone: …………………….
Email:……………………….

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง ………………………………….
Phone: …………………….
Email:……………………….

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง ………………………………….
Phone: …………………….
Email:……………………….

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง ………………………………….
Phone: …………………….
Email:……………………….

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง ………………………………….
Phone: …………………….
Email:……………………….

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง ………………………………….
Phone: …………………….
Email:……………………….
แชร์ :

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า