เรียกดูข้อมูล: ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่
0

ประวัติความเป็นมา

โดยอนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เพื่อให้การบริหารจัดการภายในกองบริการกลาง สำนัก…