เรียกดูข้อมูล: บริการ

การจัดการความรู้
0

บริการงานทะเบียนและประมวลผล

หน่วยงานภายใน การสอบวัดผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ KU-EXITE สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา รายละเอียด ขั้นตอนและวิธีการ การสอบวัดผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ KET1 สำหรับนิสิตใหม่ รายละเอียด…