การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม/ประกาศ

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยา…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0
การประชุมทบทวน SWOT (พันธกิจวิจัยและบริการวิชาการ) กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

การประชุมทบทวน SWOT (พันธกิจวิจัยและบริการวิชาการ) กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ – การประชุมทบทว…