occlogoback

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6

0

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6”

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจาก สวก. หรือแหล่งทุนวิจัยอื่น รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

แชร์

เกี่ยวกับผู้เขียน

Powered by moviekillers.com