เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรม/ประกาศ

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

โครงการศึกษาดูงาน ประจำปี 2561 (กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ)

        ดร.วุธิพงษ์ ภักดีกุล รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรกองบริหารการวิจัยและบริการ…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

คณะผู้บริหารฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ติดตามการดำเนินงานฯ และบริหารจัดการพื้นที่การวิจัยฯ

ดร.วุธิพงษ์ ภักดีกุล รักษาการผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผอ. อนุสรณ์ กุลวงษ์ รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ลงพื้นที่หนองหารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อติดตามการดำเนินงาน…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปี 2561 เพิ่มเติม กรอบ 5

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนการวิจัยของวิทยาเขต โดยให้กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ  วิทยาเขตเฉลิม…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

กิจกรรม “วันเกี่ยวข้าวสามัคคี ”

ขอเชิญร่วม กิจกรรม “วันเกี่ยวข้าวสามัคคี ” ภายใต้โครงการ “ต้นแบบการฟื้นฟูแปลงนาข้าววิกฤตภัยน้ำท่วม 2560” วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 จัดโดย จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

เทศกาลมหาสงกรานต์ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ (กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ)

นายอนุสรณ์  กุลวงษ์ รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมงาน เทศกาลมหาสงกรานต์ ชมตะวันรอนที่หนอง…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

กิจกรรมรดน้ำดำหัว กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

                    ดร.วุธิพงษ์  ภักดีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นายอนุสรณ์  กุลวงษ์ รักษาการ         ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ นายสนธยา พาลลาพัง หัวหน้างานบริการ…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัย

                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ สำนักประสานงาน     ชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้การดำเนินงาน ของฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงาน  กอ…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

วันทหารผ่านศึก 2561 พิธีรำลึกวีรกรรมทหารกล้าผู้เสียสละ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสกลนคร

นายอนุสรณ์  กุลวงษ์ รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมงานรำลึกวีรกรรมทหารกล้าผู้เสียสละ สำนัก…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

นิทรรศการในงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ดร.วุธิพงษ์  ภักดีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นายอนุสรณ์  กุลวงษ์ รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ผู้แทนมหาวิทย…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประชุมหารือการขยายผล ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจำปาสัก

นายอนุสรณ์  กุลวงษ์ รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ผู้แทนกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับมอบหมายโดย ท่าน รศ.ด…