occlogoback

เทศกาลมหาสงกรานต์ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ (กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ)

0

นายอนุสรณ์  กุลวงษ์ รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมงาน เทศกาลมหาสงกรานต์ ชมตะวันรอนที่หนองหาร ประจำปี 2561 วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีเมือง 3 ธรรม ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ในส่วนรับผิดชอบของกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2561

แชร์

Powered by moviekillers.com