ผู้เขียนordrnp

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีง…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร                                 ร่วมกับ…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยา…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลน…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยเสนอขอรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหา…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เตรียมสเบียงอาหารสัตว์สำหรับฤดูแล้ง ข้าวโพดอาหารสัตว์ สุวรรณ 5 ตัด ระยะน้…